In iedere situatie waarin een bestaande draagstructuur nood heeft aan extra versteviging, kan je onze expertise inschakelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gebouwen die worden gerenoveerd en een andere ‘meer belastende’ functie krijgen. Met een heel arsenaal aan mogelijke technieken verstevigen en consolideren wij alle mogelijke betonnen draagstructuren van (historische) gebouwen, bruggen, industriële constructies,…. De combinatie van verstevigingswerken met betonherstellingen is steeds mogelijk.

Wanneer zijn verstevigingswerken van de draagstructuur noodzakelijk?

De meeste van onze verstevigingswerken passen in één van de volgende drie situaties:

1. Bij renovatie of het herbestemmen van gebouwen

Bij de renovatie of herbestemming van gebouwen is er vaak nood aan extra versteviging van de bestaande draagstructuren of fundamenten.

Denk daarbij aan het inbouwen van een liftkoker in een oud gebouw, de herbestemming van een oud gebouw naar een meer ‘belastende’ functie, het verstevigen van een brug voor het toenemend zwaar vervoer,….

Deze werken voeren we strikt en stipt uit volgens de voorschriften van het lastenboek en de door ons of door derden opgestelde rekennota.

2. Wanneer er al tijdens het bouwproces nood is aan extra versteviging

In sommige gevallen blijkt al tijdens het bouwproces van een nieuwbouwproject dat de voorziene betonnen draagstructuur niet volstaat. Dit is mogelijk het gevolg van verkeerde berekeningen of een problematische uitvoering. In andere gevallen is de draagstructuur beschadigd geraakt tijdens het bouwproces door bijvoorbeeld doorboringen.

In al deze situaties komen wij nog tijdens de nieuwbouwfase ter plaatse om de nieuwe betonstructuren bijkomend te verstevigen.

Flexibiliteit en snelheid spelen in deze situaties uiteraard een belangrijke rol. Wij geven graag advies voor de meest aangewezen technische consolidatieoplossing.

3. Verstevigingen van historisch beschermd patrimonium

Oude kerkgebouwen, historische monumenten,… hebben vaak nood aan extra versteviging. Hiervoor zetten we hoofdzakelijk ankers en micropalen in.

Welke mogelijke technieken gebruiken
we bij verstevigingswerken?

We beschikken over verschillende technieken om de draagstructuren te verstevigen:

Opgelijmde wapening

Opgelijmde wapening brengen we aan op de buitenzijde van betonnen balken, vloeren, wanden, peilers,…. Deze wapening geeft de structuur de vereiste extra weerstand, draagkracht en stijfheid.

Opgelijmde wapening bespaart in de eerste plaats tijd en ruimte, omdat er geen extra dragende metaal- of betonconstructies moeten worden voorzien. We kunnen zowel stalen wapening als wapening in koolstof oplijmen.

Ankers

Ankers zijn uitermate geschikt om beton-, metsel- en houtstructuren onzichtbaar te verstevigen. Ze worden vaak gebruikt voor het versterken van historische, beschermde gebouwen. Het anker wordt geplaatst in een boorgat, waarna het wordt vastgezet via de injectie van kunsthars/grout.

Micropalen

Met behulp van micropalen is het mogelijk om de funderingen van een gebouw te verstevigen op moeilijk bereikbare plaatsen. Ook verzakkingen kunnen met micropalen worden gestut en hersteld. Wij specialiseren ons in het plaatsen van micropalen tot 30 ton.

Micropalen worden in de grond gevormd door de injectie van cementgrout of polyurethaanharsen. Vooral wanneer er trillingsvrij moet gewerkt worden én bij gevoelige historische gebouwen, bieden micropalen een uitkomst.

Consolidatie-injecties

Bestaande structuren in metselwerk en beton worden geïnjecteerd met microcement en/of kunstharsen. Dergelijke injecties hebben als doel het consolideren of verstevigen van de structuur en/of het opvullen van de aanwezige holten en scheuren.

VRAGEN OVER VERSTEVIGINGSWERKEN?
PRIJS NODIG?

Contacteer Erik Van Hoydonck
Gsm 0486 21 21 62
erik@tdn.be

Enkele realisaties van verstevigingswerken

- - Alle realisaties